lördag 4 juni 2016

Moster

Att bli moster igen är något fantastiskt stort. När karamellen föddes stod jag och min syster lite längre ifrån varandra i vår relation än vad vi gjort tidigare i livet och än vad vi gör idag. Olika val formar oss till dem vi är och vad vi gör. Bara för att det finns blodsband betyder det inte per automatik att man alltid har en fantastisk relation. Vi har jobbat för att komma dit vi är idag jag och min syster. Det är ett givande och tagande. Acceptans för varandra och varandras val. Men framför allt tacksamhet och ödmjukhet inför det vi delar och skapar. Vi tar inget för givet utan kommunicera i stort och smått om ditt och datt. Vi ser våra olikheter som våra styrkor nu istället för att jämföra och dömma. Vi lyssnar, ger stöd och är delaktiga i varandras liv. Det är många skratt men även tårar och oro. Allt ryms där kärleken finns.

Men det är som skrivet ett ständigt pågående arbete att bygga relation och att välja att vara delaktig i någon annans liv. Jag, min bror och syster har inte haft några förebilder om hur man ska vara vuxna syskon så vi försöker skapa våra egna relationer. Det gör att alla möjliga ämnen och tankar kommer upp till diskussion och vad vi lär oss! Kommunikation och kärlek! Det är med stor tacksamhet jag är deras stora syster, även om jag fått tänka om flera gånger vad stor betyder. Om det ens har en betydelse?! Vi är alla jämlika och stöttar varandra med våra olika erfarenheter. Det känns fint och väldigt stort.

Nu är jag nybliven moster till "puff the magic dragon" och det känns helt fantastiskt att vara med och bygga relation till henne redan från början. Karamellen och jag har oxå en fin relation men den började vi bygga senare och jag har fått lagt jobb och tid på att skapa den. Ingen relation går att ta för givet. Inte ens att vara moster till två prinsessor!!

Inga kommentarer: