tisdag 25 september 2012

Tintin

Debatten kan väl knappast undgått någon. Jag var tvungen att titta på svt morgon för att höra kulturchefens motivering till att ta bort ALLA Tinitn böcker från ungdomsavdelning. Det var ett skämt från början till slut. Han pratade på i 180 och det fanns inget sammanhang i det han sa.

Barn blir ungdom vid ungefär tretton års ålder. Och då ska de inte kunna läsa en bok och kunna förstå eller ifrågasätta en boks innehåll? Ska inte ungdomar kunna förstå att människor över tid tyckt och gjort saker på olika sätt? Kan inte ungdomar förstå att böckers innehåll ibland är påhittade och i annat fall att de speglar en annan tid eller en annan värld? Jag tycker det är att idiotförklara dagens ungdomar! Och samtidigt att lägga locket på till vår historia. Det är ju genom att samtala och förstå vår historia som vi säkerställer att vissa historiska händelser inte kommer att upprepas.

Wilde är sju år nu. Han har lånat och läst Tintin sedan han var tre år. Han kan skillnaden på verkligt och påhittat. Han vet att människor gjorde saker på ett annat sätt för i tiden. Om sex år är han tonåring och att han inte skulle få låna och läsa Tintin då är för mig helt absurt!

1 kommentar:

liz sa...

Världens klokaste gudmor